PETUN TIEKUNTIEN TIET



PETTU-ULKOLUODON JA PETUN SAAREN TIEKUNNAT

Petun tiekunnat ylläpitävät Ulkoluodontieltä Petun lossin rantaan ulottuvaa osaa Petuntiestä ja sen jatketta Petun saarella, sekä Petun saarella olevia Eteläkärjentietä, Tiiliruukintietä ja osaa Minna Uppmanin tiestä. Vastattavien teiden yhteinen pituus on 14,26 kilometriä. Tieosakkaita on noin 160. Pääosa kustannuksista katetaan tieosakkailta kerättävillä yksikkömaksuilla, jonka lisäksi Salon kaupunki myöntää avustusta.

Teiden hoidon yleisenä periaatteena on kunnostaa tiestöstä vuosittain noin kolmannes keskimääräistä perusteellisemmin, jolloin muu osa tiestöstä hoidetaan normaalina ylläpitohoitona ja korjaukset tehdään tarvittaessa. Teiden hoitoon kuuluvat sorastus, hiekoitus, lanaus, suolaus, auraus, tienvarsien raivaus ja ojitukset, tierumpujen ylläpito sekä liikennemerkkien asettaminen ja hoito.   

Vastaava tienhoitaja on Teijo Lehtola.

Yhteystiedot: petunlossi@gmail.com, teijo.lehtola@smail.fi