PETTUSEURA

Pettuseura-Pettuföreningen on 1990-luvun alussa perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on Petun saaren asukkaiden yhteistoiminnan kehittäminen ja pettulaisen perinteen kokoaminen ja vaaliminen. Yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, retkiä sekä harrastus- ja valistustoimintaa. 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Petun saarella vakituisesti asuva tai siellä vapaa-ajan asunnon omistava tai vuokrannut henkilö perheenjäsenineen.
Pettuseuran toiminta oli vilkasta 1990-luvulla, jolloin mm. järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia lossinrannassa saaren asukkaiden tutustuttamiseksi toisiinsa. Seuran toiminta on viime vuodet ollut pysähdyksissä.

Pettuseuran toiminnan herättämisestä on virinnyt keskustelua ja esitetty toivomuksia, että voitaisiin seuran puitteissa mm. tutustua saaren kasvillisuuteen ja linnustoon sekä historiaan. Parhaillaan selvitetään sitä, löytyykö riittävä määrä pettulaisia, jotka olisivat halukkaita yhteiseen toimintaan ja sitä, minkälaista toimintaa seuran puitteissa voitaisiin harrastaa.

Toiminnasta kiinnostuneita toivotaan ilmoittavan yhteystietonsa ja esittävän mahdolliset kommenttinsa osoitteeseen petunlossi@gmail.com.