Petun lossi liikennöi ymärivuotisesti Salon Särkisalossa Petun ja Ulkoluodon saarten väliä. Petun lossin yksityistiekunta hoitaa liikennöinnin kantavuudeltaan 44 tonnin vaijerilossilla. Kuljettava matka on 600 metriä ja ajoaika noin 5 minuuttia.
Aikataulu

Arkisin:

 • 06.00 - 23:00

Lauantaisin:

 • 07.00 - 23:00

Sunnuntaisin:

 • 08.00 - 23:00

Tauot päivittäin:

 • 08.30 - 08.50
 • 11.00 - 11.30
 • 16.30 - 16.50
 • 19.00 - 19.30

Lossi aloittaa arkisin klo 06.00, lauantaisin klo 07.00 ja sunnuntaisin klo 08.00. Viimeinen vuoro ajetaan klo 22.50.

Kesäkautena ja liikennetiheydestä riippuen etenkin viikonloppuisin lossi lähtee Petusta pääsääntöisesti tasatunnein ja sen jälkeen 15 minuutin välein. Lossi on Ulkoluodossa muutaman minuutin ja palaa Pettuun jos siellä on matkustajia.

Kesäkauden ulkopuolella lossi liikennöi tarvittaessa.

 • Arkisin:

  • 06.00 – 23:00
 • Lauantaisin:

  • 07.00 – 23:00
 • Sunnuntaisin:

  • 08.00 – 23:00

Lossi aloittaa arkisin klo 06.00, lauantaisin klo 07.00 ja sunnuntaisin klo 08.00. Viimeinen vuoro ajetaan klo 22.50.

Kesäkautena ja liikennetiheydestä riippuen etenkin viikonloppuisin lossi lähtee Petusta pääsääntöisesti tasatunnein ja sen jälkeen 15 minuutin välein. Lossi on Ulkoluodossa muutaman minuutin ja palaa Pettuun jos siellä on matkustajia.

Kesäkauden ulkopuolella lossi liikennöi tarvittaessa.

Tauot päivittäin:

 • 08.30 - 08.50
 • 11.00 - 11.30
 • 16.30 - 16.50
 • 19.00 - 19.30
Lossiliikenteen ohjeistus
 • Hälytysajosta ja raskaan liikenteen kuljetuksesta johtuen voidaan poiketa aikataulusta ja tavanomaisesta kuljetusjärjestelystä
 • Huono sää, moottorivika ja huoltotoimenpiteet voivat aiheuttaa muutoksia lossin aikatauluun ja kuljetusjärjestelyihin
 • Aikataulun mukainen vuoro ajetaan vain, jos jommalla kummalla rannalla on matkustajia
 • Lossi palaa Pettuun siten, että se ehtii aikataulun mukaiselle seuraavalle vuorolle tai kuljettajan tauolle
 • Ajovalot on sammutettava siten, että ne eivät häikäise rantautuvan lossin kuljettajaa
 • Varmista, ettei ajoneuvostasi valu polttoainetta tai öljyä lossin kannelle
 • Lossille saa ajaa vasta kun puomi on täysin ylhäällä ja nostosilta täysin alhaalla tai kun lossin kuljettaja on antanut ajoluvan
 • Lossille ajetaan ensin oikealle kaistalle. Keskikaista on ainoastaan raskaille ajoneuvoille
 • Varmistu, että ajoneuvosta pääsee pois lossimatkan aikana. Sammuta ajoneuvon moottori ja ajovalot ja laita käsijarru päälle
 • Ajoneuvon kuljettajan on pyydettäessä ilmoitettava akseli-, teli- ja kokonaispaino sekä lastin sisältö
 • Vaarallisten aineiden kuljetuksesta on ilmoitettava lossin kuljettajalle ennen lossille ajoa. Vaarallisten aineiden kuljetuksessa noudatetaan viranomaismääräyksiä
 • Lossilta poistutaan kun punainen valo on sammunut, nostosilta täysin alhaalla ja puomi täysin ylhäällä. Poistuminen tapahtuu samassa järjestyksessä kuin lossille ajo
 • Kaksipyöräisten ajoneuvojen pystyssä pysymisestä on huolehdittava koko lossimatkan ajan
 • Tupakointi lossin kannella on kielletty
 • Lossin kuljettaja voi antaa tilanteen mukaisia ohjeita
 • Lossin yksityistiekunnan hoitokunta päättää kuljetusohjeista ja niistä poikkeamisista ja käsittelee mahdolliset epäselvyydet
Lossin puhelinnumero
Hoitokunnan puheenjohtaja
Tieisännöitsijä